Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

A10. Antal omkomna per kön, åldersgrupp, plats och månad 1999 - 2024

Välj variabler

Statistikfunktionen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
+46 (0) 771-240 240
2024-02-24
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan0-4 , 5-11 , 12-17 ,

Valda 0 Totalt 9

Valfri variabel
Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listanJanuari , Februari , Mars ,

Valda 0 Totalt 12

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1999 , 2000 , 2001 ,

Valda 1 Totalt 26

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Notera:

Statistiken avser personer som avlidit inom 30 dagar på grund av skador orsakade av rök eller värme från en brand, och bygger på MSB:s bedömningar av uppgifter från den kommunala räddningstjänsten, Polisen, Trafikverket, Rättsmedicinalverket (1999-2015) samt de nationella brännskadeenheterna i Linköping och Uppsala.

Det kan ta mer än ett år för MSB att få tillgång till uppgifter om dödsfall. Statistiken återspeglar de senaste bedömningar som MSB har gjort på inkomna uppgifter, och siffrorna för de senaste månaderna kan komma att revideras när MSB får tillgång till ytterligare information.