Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

A11. Antal omkomna per miljon invånare per kön och åldersgrupp, riket 1999 - 2022

Välj variabler

Statistikfunktionen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
+46 (0) 771-240 240
2024-02-24
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan0-4 , 5-11 , 12-17 ,

Valda 0 Totalt 9

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1999 , 2000 , 2001 ,

Valda 1 Totalt 24

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Notera:

Statistiken avser personer som avlidit inom 30 dagar på grund av skador orsakade av rök eller värme från en brand, och bygger på MSB:s bedömningar av uppgifter från den kommunala räddningstjänsten, Polisen, Trafikverket, Rättsmedicinalverket (1999-2015) samt de nationella brännskadeenheterna i Linköping och Uppsala.