Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

A40. Antal omkomna vid brand i annat än byggnad per kön, åldersgrupp, brandtyp, brandobjekt och brandorsak, riket 2008 - 2022

Välj variabler

Statistikfunktionen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
+46 (0) 771-240 240
2024-02-24
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.

Valda 0 Totalt 2

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan0-4 , 5-11 , 12-17 ,

Valda 0 Totalt 8

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 2

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 5

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listanAvsiktlig brand , Barns lek med eld , Grillning eller lägereld ,

Valda 0 Totalt 17

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2008 , 2009 , 2010 ,

Valda 1 Totalt 15

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Notera:

Statistiken avser personer som avlidit inom 30 dagar på grund av skador orsakade av rök eller värme från en brand, och bygger på MSB:s bedömningar av uppgifter från den kommunala räddningstjänsten, Polisen, Trafikverket, Rättsmedicinalverket (1999-2015) samt de nationella brännskadeenheterna i Linköping och Uppsala.

Det finns relativt stort partiellt bortfall avseende uppgifter om utomhusbränder till och med 2007. Statistiken redovisas därför från och med 2008.